Convocatòria oberta Ecofeminisme

Convocatòria oberta Ecofeminisme

Objectius

Acollir una proposta artística que articuli una investigació al voltant de la temàtica Ecofeminisme. L’ordre simbòlic patriarcal: explotació dona-natura. La investigació es durà a terme en contacte amb el territori i el teixit social de la comarca.

 

Què oferim?

Allotjament gratuït durant 3 setmanes en habitació privada (compreses entre els mesos de maig i juny)

Manutenció

Assesorament artístic

1000€ producció d’obra

1000€ honoraris artista

 

Què demanem?

Mostra final de residència

Projecte en relació amb el territori i el teixit social de la comarca.

 

Dates

Podeu aplicar fins al dia 10 d’abril, es comunicaran els resultats el 17 d’abril.

Convocatoria abierta Ecofeminismo

Objetivos

Acoger una propuesta artística que articule una investigación en torno a la temática Ecofeminismo. El orden simbólico patriarcal: explotación mujer-naturaleza. La investigación se realizará en contacto con el territorio y el tejido social de la comarca.

 

¿Qué ofrecemos?

Alojamiento gratuito durante 3 semanas en habitación privada (comprendidas entre los meses de mayo y junio)

Manutención

Asesoramiento artístico

1000€ producción de obra

1000€ honorarios artista

 

¿Qué pedimos?

Muestra final de residencia

Proyecto en relación con el territorio y el tejido social de la comarca.

 

Fechas

Puede aplicarse hasta el día 10 de abril, se comunicarán los resultados el 17 de abril.

Open call Ecofeminism

Purpose

Accept an artistic proposal that articulates a research around the theme of Ecofeminism. The patriarchal symbolic order: exploitation of women and nature. The research will be carried out in contact with the territory and the residents of the region.

 

What do we offer?

Free accommodation for 3 weeks in a private room (purchased between the months of May and June)

Maintenance

Artistic counseling

€1000 production of work

€1000 artist fees

 

What do we ask for?

Final proof of residency

Project in relation to the territory and the residents of the region.

 

Deadline

You can apply until April 10, the results will be announced on April 17.

Imatges espai de treball

Imatges residències 2022