A cobert és un espai d’introspecció, debat, creació i acolliment, on protegir-se de les violències sistèmiques i on buscar respostes, i també més preguntes, sobre el què succeeix al món exterior.