Residències a cobert 2022

Les residències d’ a cobert tenen com a objectiu oferir un espai i unes condicions adequades per al desenvolupament de projectes artístics i/o d’investigació, tanmateix, de servir com a plataforma de difusió, suport i assessorament per les artistes apropant-les als circuits artístics i creant sinergies amb el teixit cultural de la comarca, així com de propiciar el gaudi d’un entorn natural que possibilita la concentració que requereix la producció i la investigació artística.

Les residències a cobert estan dirigides a persones artistes i investigadores, majors d’edat, així com a grups de persones en processos creatius, de qualsevol àmbit i disciplina artística (excepte música): arts plàstiques, escèniques, literatura, cinema, ciència i tecnologia, entre d’altres.

Les residències estan obertes a persones de qualsevol nacionalitat i llengua així com sense límit d’edat ni distinció d’origen, residència actual, gènere, orientació sexual, etc. Des d’ a cobert, treballem amb grups petits, estada simultània de màxim 6 persones, per fer de la convivència entre projectes quelcom no distorsionador i per a poder oferir les cures, l’espai i l’assessorament artístic que els projectes requereixin amb qualitat i dedicació.

Les estades disposen de dos espais: l’espai de treball, a cobert, i l’espai-vivenda, Cal 13 Bis, separats per escassos metres l’un de l’altre.

El temps d’estada poden ser entre 1 i 4 setmanes i han de ser compresos entre el 11 de juliol i el 8 d’agost.

Criteris de selecció

Es tindrà en compte principalment la qualitat del projecte, la claredat expositiva i l’adequació de la proposta a l’espai.

El jurat per a la selecció dels participants està format per: Nerea Campo (comissària i artista multidisciplinar) i Eudald Van der Pa (comissari i artista multidisciplinar).

Calendari

S’acceptaran les propostes fins al 5 de juny.

Es comunicaran els resultats a partir del 10 de juny.

Presentació candidatures

Per presentar-se a la convocatòria caldrà omplir el formulari adjunt. 

Per a més informació i aclariments ens podeu remetre la vostra consulta al mail indicat.

 

Imatges espai de treball